Sposób montażu

1. Przygotowanie podłoża

Usunąć wierzchnią warstwę podłoża. Uzupełnić warstwą dobrze przepuszczalnego wypełnienia np. tłuczniem i zagęścić. W zależności od sposobu użytkowania nawierzchnia nośna powinna mieć grubość od 20 do 30 cm dla samochodów osobowych oraz od 40 do 50 cm dla ruchu ciężarowego. Opcjonalnie przed rozkładaniem podbudowy można rozłożyć warstwę włókniny, aby zapobiec mieszaniu się warstw terenu.


2. Warstwa wyrównująca

Na przygotowaną warstwę podbudowy rozłożyć włókninę, a następnie pokryć teren podsypką z piasku lub mieszaniny piasku i żwiru o grubości 3-4 cm.


3. Rozkładanie kratek

Etap rozkładania kratek należy zacząć od rogu przygotowanej powierzchni. Skierować kratki tak, aby żeński zaczep był na zewnątrz. Należy pamiętać, aby pozostawić około 2 cm wolnej przestrzeni (dylatacji) pomiędzy obrzeżami, a kratką w celu wyeliminowania wpływu rozszerzalności cieplnej tworzywa. Kratki łączyć poprzez przygotowane zaczepy, naciskając stopą lub przy użyciu gumowego młotka. Docinki kratki wykonać szlifierką kątową lub piłą.


4. Wypełnianie

Wypełnianie trawą - kratki przysypać mieszaniną ziemi, piasku, humusu maksymalnie 1 cm ponad powierzchnie krat, a następnie dokładnie nawodnić teren. Na tak przygotowane podłoże wysiać trawę.  Zaczekać do jej pełnego zakorzenienia się. Przy odpowiednim nawodnieniu terenu, grunt, który wypełnia kratki obniży się o około 1-1,5 cm zapobiegając wystawaniu korzeni trawy ponad górną krawędź krat.

Wypełnianie kruszywem - kratki wypełnić kruszywem, żwirem lub kamieniem dekoracyjnym na wysokość 1-2 cm ponad powierzchnie kratki.